11 cách dạy con của cha mẹ thông thái như thế nào ?

Cha mẹ thông thường sẽ xử lý hậu quả khi con làm sai, còn cha mẹ thông thái xử lý gốc rễ vấn đề.

Trong khi những bà mẹ bình thường luôn cố gắng dành toàn bộ quỹ thời gian của mình cho con cái thì những bà mẹ thông thái biết phân bổ thời gian và chăm sóc cho chính bản thân mình nữa.

Xem thêm bài viết :Điểm khác nhau giữa người giả tạo và người chân thành

Sưu tầm

Viết một bình luận