8 sự khác nhau giữa người quản lý và người lãnh đạo

Nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa, mục tiêu lớn và những kế hoạch hoàn hảo. Họ không bao giờ phải gắng sức chạy một mình, thay vào đó, họ nắm tay đồng đội mình cùng tiến về phía trước.

Bản thân là lãnh đạo nhưng họ luôn khuyến khích khả năng lãnh đạo của những người khác

Nắm quyền và trao quyền

Quyền lực và sự tín nhiệm

Ra lệnh và đặt câu hỏi

Sai khiến và huấn luyện

Sự sợ hãi và tạo động lực

Sự cố và giải quyết vấn đề

Sử dụng và phát triển con người

Tôi và chúng ta

Xem thêm bài viết : Sự khác nhau giữa tình yêu thực dụng và tình yêu thực tế

Viết một bình luận