Binh Pháp Tôn Tử Và Nghệ Thuật Kiếm Tiền – Michael M.K.Cheung

Thương trường và chiến trường đều là những lĩnh vực gay go và phức tạp mà chỉ những nhà cầm quân tài giỏi và sáng suốt mới có khả năng dẫn đến thành công.

Sách Binh pháp tôn tử và nghệ thuật kiếm tiền vận dụng các ý tưởng trong binh pháp Tôn Tử để hướng dẫn giải quyết các vấn đề của lĩnh vực tài chính kinh doanh một cách thích đáng và hiệu quả. Michael M.K.Cheung có những so sánh xác đáng giữa nguyên tắc dụng binhnghệ thuật kiếm tiền, và việc áp dụng thành công các chiến lược của Tôn Tử vào trong cuộc sống kinh doanh đã được chứng minh rõ rệt qua nhiều ví dụ thực tế.

Binh Pháp Tôn Tử Và Nghệ Thuật Kiếm Tiền - Michael M.K.Cheung
Binh Pháp Tôn Tử Và Nghệ Thuật Kiếm Tiền – Michael M.K.Cheung

Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách để ủng hộ tác giả

Đặt sách Binh Pháp Tôn Tử Và Nghệ Thuật Kiếm Tiền – Michael M.K.Cheung trên Newshop : Xem tại đây

Đặt sách Binh Pháp Tôn Tử Và Nghệ Thuật Kiếm Tiền – Michael M.K.Cheung trên Fahasa : Xem tại đây

Mặt Dày Tâm Đen + Binh Pháp Tôn Tử Dành Cho Phái Đẹp
Mặt Dày Tâm Đen + Binh Pháp Tôn Tử Dành Cho Phái Đẹp

Đặt SÁCH Combo 2 cuốn: Mặt Dày Tâm Đen + Binh Pháp Tôn Tử Dành Cho Phái Đẹp trên Shopee : Xem tại đây

Những ý tưởng quân sự tưởng chừng như xa lạ với thương trường nhưng đã qua giải thích và suy diễn của tác giả đã trở thành những lời khuyên quý giá cho những người làm kinh doanh. Sách hay và tuyển chọn.

Xem thêm sách:  10 Nghịch Lý Cuộc Sống – Kent M. Keitha Ph.D

Viết một bình luận