Cách Người Do Thái Quản Lý Tiền & Tài Sản

“Tiền của thế giới nằm trong tay người Mỹ, nhưng tiền của người Mỹ lại nằm trong túi người Do Thái”. Đó là lời khen ngợi, tán dương dành cho trí tuệ phi thường của người Do Thái.

Qua mấy nghìn năm được rèn giũa trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt, người Do Thái đã rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm về cách làm giàu, cách quản lý tiền, tài sản, và cả cách sử dụng tiền độc đáo so với các dân tộc khác. Họ quan niệm tiền và trí tuệ có quan hệ mật thiết với nhau: trí tuệ phải tạo ra tiền mới là trí tuệ sống – và tiền phải kết hợp với trí tuệ mới có khả năng “tiền đẻ ra tiền”.

Cách Người Do Thái Quản Lý Tiền & Tài Sản
Cách Người Do Thái Quản Lý Tiền & Tài Sản

Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách để ủng hộ tác giả

Đặt sách Cách Người Do Thái Quản Lý Tiền & Tài Sản  trên Newshop : Xem chi tiết

Đặt sách Cách Người Do Thái Quản Lý Tiền & Tài Sản  trên Fahasa : Xem chi tiết

Cuốn sách Cách Người Do Thái Quản Lý Tiền & Tài Sản đưa ra những lý giải, dẫn chứng cụ thể giúp chúng ta hiểu rõ vì sao nghệ thuật quản lý tiền và tài sản của người Do Thái lại khiến cả thế giới phải nể phục và học hỏi, đồng thời qua đó càng khẳng định họ xứng đáng trở thành “những doanh nhân số một thế giới.”

Xem thêm sách: 10 Điều Khác Biệt Nhất Giữa Kẻ Giàu Và Người Nghèo – Keith Cameron Smith

Viết một bình luận