Mưu Lược Trong Chính Trị Quân Sự & Đời Sống – Quách Thành

Xã hội không ngừng phát triển, trên mọi phương diện đều có sự cạnh tranh gay gắt, vì thế việc vận dụng mưu lược là không thể thiếu.

Trong các lĩnh vực chính trị, quân sự hay kinh tế, ngoại giao, ngoài tầm nhìn xa trông rộng, tài phân tích, phán đoán nhạy bén, người lãnh đạo còn phải biết cách nhìn người và dùng người trong mọi hoàn cảnh.

Mưu Lược Trong Chính Trị Quân Sự & Đời Sống – Quách Thành

Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách để ủng hộ tác giả

Mưu Lược Trong Chính Trị Quân Sự & Đời Sống – Quách Thành     –  Đặt sách trên tiki : tại đây tiết kiệm 31%

Mưu Lược Trong Chính Trị Quân Sự & Đời Sống – Quách Thành    –  Đặt sách trên Fahasa : tại đây -10% 

Mưu Lược Trong Chính Trị Quân Sự & Đời Sống tập hợp nhiều kế sách cũng như thuật dùng người khôn khéo của các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử giúp chúng ta nhìn lại quá khứ, học hỏi kinh nghiệm, từ đó vận dụng một cách sáng tạo trong cuộc sống hàng ngày.

Xem thêm sách :  Mưu Lược Trong Kinh Doanh – Hoàng Văn Tuấn

Viết một bình luận