Quản Trị Kinh Doanh Kiểu Jack Ma – Triệu Vỹ

Cuốn sách Quản Trị Kinh Doanh Kiểu Jack Ma –  Tác giả Triệu Vỹ tóm tắt toàn bộ trí tuệ kinh doanh trong 20 năm và những điều tâm đắc nhất trong 50 năm của Jack Ma – người sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Alibaba của Trung Quốc.

Quản trị chiến lược: Không cần hoa mỹ chỉ hướng tới kết quả bền vững

Quản lý cấp trung : Tìm người thích hợp, không tìm người thành công nhất

Quản trị mô hình kinh doanh : Không cần đánh bại mọi đối thủ, hãy hình thành ưu thế riêng biệt

Quản trị sáng tạo : Biến không chiếm ưu thế trở thành ưu thế tiềm ẩn

Quản trị nguồn vốn : Ngân hàng không đổi mới, chúng tôi luôn đổi mới.

Quản Trị Kinh Doanh Kiểu Jack Ma - Triệu Vỹ
Quản Trị Kinh Doanh Kiểu Jack Ma – Triệu Vỹ

Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách để ủng hộ tác giả

Đặt sách Quản Trị Kinh Doanh Kiểu Jack Ma – Triệu Vỹ  trên Vinabook : Xem chi tiết

Đặt sách Quản Trị Kinh Doanh Kiểu Jack Ma – Triệu Vỹ  trên Shopee : Xem chi tiết

Xem thêm sách:  Lợi Thế Đen – Sheelah Kolhatkar

Viết một bình luận