The Fine Art Of The Big Talk – Bí Quyết Chinh Phục Khách Hàng, Thuyết Trình Thành Công Và Giải Quyết Mâu Thuẫn Trong Công Việc – Debra Fine

“The Fine Art Of The Big Talk” là cuốn sách hoàn hảo dành cho giám đốc điều hành, nhà quản lý cũng như đội ngũ …

Đọc thêmThe Fine Art Of The Big Talk – Bí Quyết Chinh Phục Khách Hàng, Thuyết Trình Thành Công Và Giải Quyết Mâu Thuẫn Trong Công Việc – Debra Fine