Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ – Những điều thông thái tôi học được trong kinh doanh và cuộc sống – Chip Gaines

Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ - Những điều thông thái tôi học được trong kinh doanh và cuộc sống - Chip Gaines

Cuốn sách Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ dành cho những con người đang gặp khó khăn, đang trăn trở, tìm cách vượt qua những thử …

Đọc thêmĐừng bao giờ từ bỏ giấc mơ – Những điều thông thái tôi học được trong kinh doanh và cuộc sống – Chip Gaines