The Small Big – Tuyệt Chiêu Thuyết Phục, Hạ Gục Khách Hàng – Noah J. Goldstein – Robert B. Cialdini & Steve J. Martin

Thành công thuyết phục người khác thực hiện hành động cụ thể là một kỹ năng thiết yếu trong cả kinh doanh lẫn đời sống …

Đọc thêmThe Small Big – Tuyệt Chiêu Thuyết Phục, Hạ Gục Khách Hàng – Noah J. Goldstein – Robert B. Cialdini & Steve J. Martin