Chu du vào tâm trí khách hàng – Harry Dexter Kitson

Quyển sách này được viết dành cho những người đang làm công việc bán hàng, quảng cáo, thương mại – nói rộng ra là cho tất cả những ai đang làm những công việc ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của người mua.

Sách sẽ không nói về các kỹ thuật bán hàng; bởi mỗi loại hàng hóa có kỹ thuật bán hàng riêng. Thay vào đó, sách chủ yếu nói về các nguyên lí. Tác giả nhận ra rằng, có những yếu tố chung trong mọi trường hợp bán hàng quan sát được.

Chu du vào tâm trí khách hàng – Harry Dexter Kitson

Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách để ủng hộ tác giả

Chu du vào tâm trí khách hàng – Harry Dexter Kitson   –  Đặt sách trên tiki : tại đây tiết kiệm 6%

Chu du vào tâm trí khách hàng – Harry Dexter Kitson  –  Đặt sách trên Fahasa : tại đây –20%

Những yếu tố này thường liên quan đến những gì xảy ra trong tâm trí khách hàng. Cho dù khách hàng bị tác động bởi lời nói, chữ viết hay hình ảnh, thì tâm trí vẫn sẽ luôn trải qua những pha thống nhất hướng đến hành vi mua hàng. Tác giả viết quyển sách này chính là để bàn luận rõ hơn về những pha xuất hiện trong quá trình ra quyết định mua của khách hàng.

Để nắm được vấn đề này, chắc chắn chúng ta phải trả lời được những câu hỏi nền tảng về tâm lí. Theo các tài liệu tâm lí học, quá trình ra quyết định sẽ trải qua các pha: Chú ý, Hứng thú, Ham muốn, và Tin tưởng thực hiện hành vi . Đây cũng là quy trình mà tác giả sử dụng, tuy nhiên tác giả đã cải biến một số từ ngữ chuyên ngành tâm lí thành các từ ngữ thông dụng để dễ đọc và dễ hiểu hơn cho các độc giả có chuyên môn kinh doanh.

Xem thêm sách :  Cuộc Chiến Disney – James B. Stewart

Viết một bình luận