5 Nguyên Tắc Thép – 15 Thuật Bán Hàng Thành Công – Lí Tuấn Kiệt

Khách hàng có mua sản phẩm của bạn hay không, điều này không chỉ phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm ưu việt bạn mang lại, mà còn phụ thuộc vào kĩ năng bán hàng tuyệt vời của bạn.

Trong quá trình mua hàngbán hàng tồn tại rất nhiều hoạt động tâm lí có thể ảnh hưởng đến hành vi của khách hàng. Cuốn sách 5 Nguyên Tắc Thép15 Thuật Bán Hàng Thành Công Tác giả Lí Tuấn Kiệt, này sẽ lý giải trong quá trình bán hàng, người bán hàng cần có kĩ năng gì, nên áp dụng các thuật tâm lí như thế nào để tác động tích cực đến khách hàng và khiến khách hàng nảy sinh hành vi mua hàng.

5 Nguyên Tắc Thép - 15 Thuật Bán Hàng Thành Công - Lí Tuấn Kiệt
5 Nguyên Tắc Thép – 15 Thuật Bán Hàng Thành Công – Lí Tuấn Kiệt

Nếu bạn có điều kiện bạn hãy mua sách để ủng hộ tác giả và nhà sản xuất

Đặt sách 5 Nguyên Tắc Thép – 15 Thuật Bán Hàng Thành Công – Lí Tuấn Kiệt Trên Newshop : Xem chi tiết

Đặt sách 5 Nguyên Tắc Thép – 15 Thuật Bán Hàng Thành Công – Lí Tuấn Kiệt Trên Shopee : Xem chi tiết

9 bài học về tài ăn nói trong bán hàng + Ai hiểu được khách hàng người đó bán được hàng + 5 nguyên tắc thép 15 thuật bán hàng thành công
9 bài học về tài ăn nói trong bán hàng + Ai hiểu được khách hàng người đó bán được hàng + 5 nguyên tắc thép 15 thuật bán hàng thành công

Đặt Sách Combo 9 bài học về tài ăn nói trong bán hàng + Ai hiểu được khách hàng người đó bán được hàng + 5 nguyên tắc thép 15 thuật bán hàng thành công Trên Newshop : Xem chi tiết

Bất kì lí thuyết nào cũng có tính hai mặt: ưu điểmnhược điểm. Nếu như bạn là một người tiêu dùng, sau khi đọc cuốn sách này rồi, trước khi mở hầu bao, bạn nên thử nghiêm túc nghĩ xem: Thứ mà mình định mua có thực sự cần thiết hay không? Nếu bạn là một người bán hàng, với nhân cách cao đẹp của mình, có thể sử dụng tốt những kĩ năng bán hàng mà tất cả mọi người đều có thể chấp nhận đã được mô tả cuốn sách này để phát triển được một thị trường rộng lớn hơn, và tạo ra doanh số bán hàng tuyệt vời hơn.

Xem thêm sách: Tôn Tử Binh Pháp Và 36 Kế – Trần Trường Minh

Viết một bình luận