13 hình ảnh về sự khác nhau giữa người bận rộn và người thành công

Nhiều người nghĩ rằng một người “quá” bận rộn, luôn quay cuồng với công việc có nghĩa là họ đang làm việc rất hiệu quả. Tuy nhiên thực tế không phải vậy ,Quá bận rộn không có nghĩa là làm việc hiệu quả và hiệu quả cũng không có nghĩa là phải làm việc liên tục cả ngày. Giữa một người bận rộn và một người làm việc hiệu quả, thành công có sự khác biệt rất lớn

Người bận rộn luôn nói rằng ” không có thời gian “.

Người thành công tập trung vào mục tiêu

Người bận rộn luôn mở cửa.

Người thành công luôn đóng cửa

Người bận rộn gánh nhiều trách nghiệm.

Người thành công tập trung vào mục đích lớn

Người bận rộn luôn nói đồng ý.

Người thành công nghĩ kỹ trước khi trả lời

Người bận rộn hỏi lời khuyên.

Người thành công hành động, tìm ra giải pháp

Người bận rộn muốn mọi người bận rộn.

Người thành công muốn mọi người thành công

Người bận rộn nói về khó khăn trong tương lai.

Người thành công tự thay đổi để thích nghi

Người bận rộn làm hài lòng người lạ.

Người thành công làm hài lòng khách hàng

Người bận rộn tập trung vào quá trình.

Người thành công tập trung vào kết quả

Người bận rộn làm nhiều việc một lúc.

Người thành công tập trung làm hết một việc

Người bận rộn trả lời mọi tin nhắn ngay lập tức.

Người thành công dành thời gian đưa ra câu trả lời hợp lý

Người bận rộn tỏ ra đang có việc quan trọng.

Người thành công lên sẵn kế hoạch cho cuộc đời

Người bận lúc nào cũng bận rộn.

Người thành công dành thời gian cho việc quan trọng

Xem thêm bài viết :Tư duy khác biệt giữa người nghèo và người giàu bằng hình ảnh

Sưu tầm

 

Viết một bình luận