Lớp Học Về Tiền – Suze Orman

Cuốn sách làm thay đổi lớn về quan điểm sử dụng tiền bạc. Mọi chuyện đều trông có vẻ bất khả thi cho đến khi nó được hoàn thành..

Lớp Học 1: Giấc Mơ Mỹ (Mới)

Lớp Học 2: Chấp Nhận Sự Thật Về Bản Thân

Lớp Học 3: Gia Đình

Lớp Học 4: Nhà Cửa

Lớp Học Về Tiền – Suze Orman

Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách để ủng hộ tác giả

Lớp Học Về Tiền – Suze Orman    –  Đặt sách trên tiki : tại đây tiết kiệm 26%

Lớp Học Về Tiền – Suze Orman     –  Đặt sách trên Fahasa : tại đây -27%

Lớp Học 5: Sự Nghiệp

Lớp Học 6: Lập Kế Hoạch Nghỉ Hưu Khi Bắt Đầu Bước Vào Độ Tuổi 20 & 30

Lớp Học 7: Kế Hoạch Nghỉ Hưu – Điều Chỉnh Kế Hoạch Nghỉ Hưu Vào Độ Tuổi 40 & 50

Lớp Học 8: Cuộc Sống Hưu Trí

Lớp Học 9: Bài Học Cuối Cùng

Xem thêm sách : Mặt Dày Tâm Đen – Trương Khởi Thánh & Tạ Ngọc Ái

Viết một bình luận