Cảm Nhận Thế Nào, Đời Trao Thế Đó – Andrew Matthews

Cảm Nhận Thế Nào, Đời Trao Thế Đó – Andrew Matthews. Bạn là một tâm hồn có trải nghiệm cụ thể. Bất cứ gì bạn thể hiện trong đời bạn – niềm vui, tình cảm, mong muốn – phản hồi chính xác những gì suy nghĩ và cảm xúc bạn tạo ra.

Vào một giai đoạn nào đó rồi bạn cũng sẽ hiểu rằng bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn thực tại của mình. Chừng nào bạn chưa ngộ ra điều đó, cuộc sống có thể là địa ngục trên trái đất. Sau khi bạn ngộ ra, cuộc sống trở thành một trò chơi mà:

  • Những giấc mơ của bạn đưa bạn về phía trước với vận tốc nhanh dần
  • Mọi thứ trở nên ngày càng vui thích
Cảm Nhận Thế Nào, Đời Trao Thế Đó - Andrew Matthews
Cảm Nhận Thế Nào, Đời Trao Thế Đó – Andrew Matthews

Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách để ủng hộ tác giả

Đặt sách Cảm Nhận Thế Nào, Đời Trao Thế Đó – Andrew Matthews trên Newshop : Xem chi tiết

Đặt sách Cảm Nhận Thế Nào, Đời Trao Thế Đó – Andrew Matthews trên Shopee : Xem chi tiết

Tất cả đều kỳ diệu, kể cả việc:

  • TIỀM THỨC CỦA BẠN CHỨA TẤT CẢ NHỮNG SUY NGHĨ VÀ CẢM XÚC MÀ BẠN CÓ (là lý do tại sao thôi miên xới lên được những ký ức cũ)
  • Bởi vì vạn vật đều kết nối, nên TIỀM THỨC CỦA BẠN KẾT NỐI VỚI VẠN VẬT. Điều này chứng minh tại sao:
  • TIỀM THỨC CỦA BẠN TẠO RA TRẢI NGHIỆM SỐNG CỦA BẠN.

Tin tốt là:

  • CẢM XÚC LẬP TRÌNH LẠI TIỀM THỨC CỦA BẠN
  • KHI BẠN THAY ĐỔI CẢM NHẬN, BẠN THAY ĐỔI SỐ PHẬN CỦA MÌNH

Bạn chịu trách về trải nghiệm cuộc đời mình. Bạn đang tạo ra cuộc sống của bạn, từng lúc từng lúc.

Xem thêm sách:  Bí Quyết Đơn Giản Hóa Cuộc Sống – Lothar J. Seiwert

Viết một bình luận