Lãnh Đạo Bằng Câu Hỏi – Michael J. Marquardt

Sự khác biệt giữa nhà lãnh đạo và nhà quản lý là các nhà lãnh đạo đặt đúng câu hỏi, và các nhà quản lý có nhiệm vụ trả lời những câu hỏi đó. Đặt đúng câu hỏi cho phép các nhà lãnh đạo khám phá những việc đúng đắn cần làm. Trả lời câu hỏi cho phép các nhà quản lý làm đúng.

Tầm quan trọng và sức mạnh của việc lãnh đạo bằng câu hỏi là chủ đề của quyển sách này. Biết được thời điểm, địa điểm, lý do và cách thức đặt câu hỏi có thể giúp nhà lãnh đạo tăng cường mối quan hệ với nhân viên, xây dựng đội ngũ mạnh mẽ, tạo ra văn hóa học hỏi hăng say, hỗ trợ thay đổi chiến lược, xây dựng mối quan hệ gắn bó với khách hàng và các bên liên quan.

Lãnh Đạo Bằng Câu Hỏi – Michael J. Marquardt

Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách để ủng hộ tác giả

Lãnh Đạo Bằng Câu Hỏi – Michael J. Marquardt       –  Đặt sách trên tiki : tại đây tiết kiệm 41%

Lãnh Đạo Bằng Câu Hỏi – Michael J. Marquardt     –  Đặt sách trên Fahasa : tại đây -40%

Các nhà lãnh đạo giỏi đặt câu hỏi hay, và những câu hỏi hay có thể giúp các nhà lãnh đạo trở thành nhà lãnh đạo giỏi.

Xem thêm sách :  Kỹ Thuật Viết Bài PR – Quảng Cáo Đúng Tâm Lý Khách Hàng – Thiên Trần

Viết một bình luận