Tôi Đúng Anh Sai – Edward de Bono

Cuốn sách chia làm bốn phần, mỗi phần lại chia nhỏ thành các mục con, thể hiện các quan điểm của tác giả về những hình thái sẵn có trong tư duy, ưu, nhược điểm và so sánh với hình thái tư duy mới của ông là tư duy đa chiều, cùng với những đặc tính của nó giúp thúc đẩy tiến bộ xã hội, tạo ra kỷ nguyên mới trong văn minh nhân loại.

Giá trị của cuốn sách: “Tôi đúng – Anh sai” đúc kết tinh túy từ những thói quen tư duy truyền thống mà kỷ Phục hưng trước kia đã xác lập. “Tôi đúngAnh sai” là một bản tốc ký đúc kết những thói quen tư duy góp phần hình thành nên kỷ Phục hưng và về sau được phát triển thêm chính nhờ thời đại này. Công cuộc tìm kiếm chân lý – phân biệt với giáo lý – được thực hiện thông qua việc phơi bày những điều sai với công cụ là tranh luận, lập luận và logic. Lập luận này, chứ không phải giáo lý, là quyết định cái gì đúng, cái gì sai.

Tôi Đúng Anh Sai - Edward de Bono
Tôi Đúng Anh Sai – Edward de Bono

Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách để ủng hộ tác giả

Đặt sách Tôi Đúng Anh Sai – Edward de Bono trên Newshop : Xem tại đây

Đặt sách Tôi Đúng Anh Sai – Edward de Bono trên Shopee : Xem tại đây

Cuốn sách được viết bởi tác giả Edward de Bono, ông vừa là bác sĩ vừa là nhà tâm lý học. Ông được xem là tác giả hàng đầu thế giới về tư duy khái niệm và phát triển loại tư duy này như một kỹ năng. Ông nhận học bổng Rhodes Scholar cho các nghiên cứu quốc tế tại Đại học Oxford và tham gia giảng dạy ở các trường ĐH Oxford, Cambridge, và Harvard. Ông đã viết khoảng 20 cuốn sách và sách của ông được dịch ra 20 thứ tiếng khác nhau. 

Xem thêm sách: Tốc Độ Của Niềm Tin – Stephen R. Covey & Rebecca R Merrill

Viết một bình luận